Отваря нови врати за вашия бизнес

Услуги по писане на тръжна документация и координация на тръжна документация

 • • Услуги по писане на тръжна документация - подход към управлението, подход към системите за безопасност и качество, планове за възлагане на подизпълнители, планове за персонала, подход към поддръжката и др.
 • • Координация на изготвяне на тръжна документация - когато участват няколко екипа.
 • • Или просто преглед на вашата тръжна документация - с обратна връзка за възможни подобрения.

internet3-faq-pic2
internet3-faq-pic3

Писане и подготовка на планове, поддръжка на кореспонденция

 • • Писане на планове за нуждите на вашия проект - план и процедури за контрол на качеството, план и процедури за безопасност, планове и процедури за поддръжка и други планове и процедури, според вашите нужди.
 • • Помощ при Вашата официална кореспонденция с правителството на САЩ - писма за искане на проектна промяна, писмо за удължаване на срок и др.

Услуги по писане на предложения и координация на предложения

 • • Персонализирани според вашите нужди, като например
 • • Информация и съвети относно LEED
 • • ISO сертифициране и най-добри техники
 • • Държавни договори и клаузи на договори в САЩ
 • • Извършване на проектиране за правителството на САЩ
 • • Контрол на качеството и строителни процеси
 • • Договорни средства

internet3-faq-pic2