Нашите цени:

Описание на услугата или документа: Цена:
Услуга по изготвяне на тръжна документация 3,000 до 8,000 лв
в зависимост от обема и
сложността на документацията
Изготвяне на бизнес план 1,500 до 3,500 лв
в зависимост от обема и
сложността на документа
Изготвяне на подход към управлението 1,500 до 3,500 лв
в зависимост от обема и
сложността на документа
Изготвяне на подход към системите за безопасност и качество 1,000 до 2,500 лв
в зависимост от обема и
сложността на документа
Изготвяне на планове за възлагане на подизпълнители 1,000 до 2,500 лв
в зависимост от обема и
сложността на документа
Изготвяне на планове за персонала 1,000 до 2,500 лв
в зависимост от обема и
сложността на документа
Изготвяне на подход за поддръжка на сгради и съоражения 1,000 до 2,500 лв
в зависимост от обема и
сложността на документа
Координация на изготвянето на тръжна документация 250 лв/ час
Изготвяне на проектна документация – план и процедури за контрол на качеството, план и процедури за безопасност, други планове и процедури 500 до 1,500 лв
в зависимост от обема и
сложността на документа
Помощ при оформяне на официална кореспонденция с Вашия клиент 60 лв/ час
Обучения по теми на клиента 100 лв/ час
Предоставяне на информация и обучение по следните теми: ISO, LEED, видове договори с чуждестранни клиенти 100 лв/ час
Услуга, свързана с посредничетво и намиране на квалифициран подизпълнител 200 лв/ час

  • ● Нестандартни услуги или документи, които са изработени по индивидуална поръчка на клиента, се таксуват според допълнително договаряне, направено в писмен вид.
  • ● Цената може да се договори според сложността на услугата или документацията.
  • ● Услугите могат да се комбинират.
  • ● Обявените цени са в български лева и са крайни цени. Цените са без включено ДДС (20%) според българското законодателство. Стойността на ДДС се изчислява към посочената цена в момента на плащането.
  • ● Към цените не се начисляват допълнителни такси и комисиони, свързани с плащане с платежна карта.